badgedinghy1
(Account not Activated)


Registriert seit: 12-09-2020
Geburtstag: April 8
Ortszeit: 04-22-2021 um 09:15 PM
Status: Offline

Informationen über badgedinghy1
Registriert seit: 12-09-2020
Letzter Besuch: 12-09-2020 07:38 AM
Beiträge (gesamt): 0 (0 Beiträge pro Tag | 0 Prozent aller Beiträge)
(Alle Themen findenAlle Beiträge finden)
Gesamte Onlinezeit: 4 Sekunden
Empfohlene Benutzer: 0

Kontaktdetails für badgedinghy1
Webseite: https://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=552295
Private Nachricht:
ICQ-Nummer:
AIM-ID:
Yahoo-ID:
MSN-ID:
Zusätzliche Informationen über badgedinghy1
Geschlecht: Frau
Location:
Bio: Những thánh nhân này không còn ở tại thế gian. Hiện nay thế gian này, thầy giáo giỏi, thân hành ngôn giáo cũng không tệ, nhưng chưa khai ngộ, chưa chứng quả. Họ quán sát căn cơ là bằng kinh nghiệm, thấy nhiều người rồi. Cho nên khế hợp căn cơ, thua tổ sư đại đức xưa kia rất nhiều. Chúng ta chỉ quán sát từ bên ngoài, không biết đời trước, đời trước nữa của họ, không biết. Bồ tát có thể nhìn thấy nhiều đời nhiều kiếp. Trong kinh nói, A La Hán có thể nhìn thấy năm trăm đời trước, năm trăm đời sau. Năng lực của Bồ tát thì càng mạnh. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - 600 Tập)
https://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=552295